تزریق بیش از ۱۶۰ هزار دُز واکسن کرونا در دماوند/ کرونا جان ۲۷۸ دماوندی را گرفته است/ ۱۷۴ نفر تحت درمان هستند
اخبار دماوند

تزریق بیش از ۱۶۰ هزار دُز واکسن کرونا در دماوند/ کرونا جان ۲۷۸ دماوندی را گرفته است/ ۱۷۴ نفر تحت درمان هستند

تزریق بیش از ۱۶۰ هزار دُز واکسن کرونا در دماوند/ کرونا جان ۲۷۸ دماوندی را گرفته است/ ۱۷۴ نفر تحت درمان هستند

لکه‌گیری آسفالت ۲۵۰ کیلومتر از راه‌ محورهای اصلی شهرستان دماوند/ رفع پیچ حادثه‌خیز جاده کلاک، به سمت مشهد در دستور کار است
اخبار روستا ها روستای کلاک روستای مشهد

لکه‌گیری آسفالت ۲۵۰ کیلومتر از راه‌ محورهای اصلی شهرستان دماوند/ رفع پیچ حادثه‌خیز جاده کلاک، به سمت مشهد در دستور کار است

لکه‌گیری آسفالت ۲۵۰ کیلومتر از راه‌ محورهای اصلی شهرستان دماوند/ رفع پیچ حادثه‌خیز جاده کلاک، به سمت مشهد در دستور کار است

صعود همگانی کوهنوردان شهرستان دماوند به قله ۲۷۸۰ متری تلکمر به‌مناسبت هفته تربیت‌بدنی/ تابلوگذاری مسیر کوهپیمایی تلکمر
اخبار دماوند

صعود همگانی کوهنوردان شهرستان دماوند به قله ۲۷۸۰ متری تلکمر به‌مناسبت هفته تربیت‌بدنی/ تابلوگذاری مسیر کوهپیمایی تلکمر

صعود همگانی کوهنوردان شهرستان دماوند به قله ۲۷۸۰ متری تلکمر به‌مناسبت هفته تربیت‌بدنی/ تابلوگذاری مسیر کوهپیمایی تلکمر

سیاست آمریکا و همدستان ایجاد بی ثباتی از طریق اختلاف قومی و مذهبی است‌/در سطح داخلی برای تقویت اقتصاد، باید بسترهای فساد زا را از بین برد.
اخبار دماوند

سیاست آمریکا و همدستان ایجاد بی ثباتی از طریق اختلاف قومی و مذهبی است‌/در سطح داخلی برای تقویت اقتصاد، باید بسترهای فساد زا را از بین برد.

سیاست آمریکا و همدستان ایجاد بی ثباتی از طریق اختلاف قومی و مذهبی است‌/در سطح داخلی برای تقویت اقتصاد، باید بسترهای فساد زا را از بین برد