‍ دوران دفاع مقدس دوران عزت و سربلندی ملت ایران است/مردمی شدن نظارت بر عملکرد مسئولان از عوامل افزایش اعتماد عمومی است
اخبار رودهن

‍ دوران دفاع مقدس دوران عزت و سربلندی ملت ایران است/مردمی شدن نظارت بر عملکرد مسئولان از عوامل افزایش اعتماد عمومی است

دوران دفاع مقدس دوران عزت و سربلندی ملت ایران است/مردمی شدن نظارت بر عملکرد مسئولان از عوامل افزایش اعتماد عمومی است

انعکاس دلاور مردی های رزمندگان اسلام در قالب‌های هنری و فاخر وظیفه هنرمندان و صاحبان فکر و قلم و پیروان راه شهدای قرمان است/پیشرفت ایران در دریانوردی و اقتدار امنیتی مربوط به آن در بازگشت هفتادو پنجمین ناوگروه نیروی دریایی ارتش مشاهده شد
اخبار دماوند

انعکاس دلاور مردی های رزمندگان اسلام در قالب‌های هنری و فاخر وظیفه هنرمندان و صاحبان فکر و قلم و پیروان راه شهدای قرمان است/پیشرفت ایران در دریانوردی و اقتدار امنیتی مربوط به آن در بازگشت هفتادو پنجمین ناوگروه نیروی دریایی ارتش مشاهده شد

انعکاس دلاور مردی های رزمندگان اسلام در قالب‌های هنری و فاخر وظیفه هنرمندان و صاحبان فکر و قلم و پیروان راه شهدای قرمان است/پیشرفت ایران در دریانوردی و اقتدار امنیتی مربوط به آن در بازگشت هفتادو پنجمین ناوگروه نیروی دریایی ارتش مشاهده شد