وعده های پوشالی مسئولان در خصوص پروژه گازرسانی به روستاهای محور دلیچایی / گاز را تا ۱۵۰۰ به ما می‌رسانید؟
اخبار دماوند روستا ها

وعده های پوشالی مسئولان در خصوص پروژه گازرسانی به روستاهای محور دلیچایی / گاز را تا ۱۵۰۰ به ما می‌رسانید؟

وعده های پوشالی مسئولان در خصوص پروژه گازرسانی به روستاهای محور دلیچایی / گاز را تا ۱۵۰۰ به ما می‌رسانید؟

اخبار دماوند روستا ها روستای وادان

بلاتکلیفی و نیمه کاره‌ماندن ۱۵ ساله پروژه سالن ورزشی روستای وادان دماوند / از توضیحات شورای اسلامی روستا تا سکوت و پاسخگو نبودن اداره ورزش و جوانان شهرستان دماوند

بلاتکلیفی و نیمه کاره‌ماندن ۱۵ ساله پروژه سالن ورزشی روستای وادان دماوند / از توضیحات شورای اسلامی روستا تا سکوت و پاسخگو نبودن اداره ورزش و جوانان شهرستان دماوند