تسریع در راه‌اندازی دکل‌های تلفن همراه و گازرسانی به روستاهای منطقه دلیچایی