عملیات اجرایی بلوار کردر شهر کیلان با اعتبارات داخلی انجام می‌شود/ به‌علت مناسب نبودن زیرساخت‌ها بودجه اختصاص یافته برگشت خورد
اخبار کیلان

عملیات اجرایی بلوار کردر شهر کیلان با اعتبارات داخلی انجام می‌شود/ به‌علت مناسب نبودن زیرساخت‌ها بودجه اختصاص یافته برگشت خورد

عملیات اجرایی بلوار کردر شهر کیلان با اعتبارات داخلی انجام می‌شود/ به‌علت مناسب نبودن زیرساخت‌ها بودجه اختصاص یافته برگشت خورد

اخبار دماوند روستای محمودیه روستای وادان فیلم و عکس کیلان

‌نصب تابلوی راهنمای مسیر جاده وادان، کیلان و ایوانکی

‌?نصب تابلوی راهنمای مسیر جاده وادان، کیلان و ایوانکی

◀️با توجه به گزارش کار شده توسط پایگاه خبری امید دماوند، روز چهارشنبه مورخ ۲۳ دی ۹۹ اداره راهداری شهرستان دماوند اقدام به نصب تابلو راهنمای‌ مسیر کردند.