مسئولین در کشور اسلامی باید تکبر و غرور و خود برتر بینی را کنار بیفکنند و دنبال جلب رضایت عموم مردم باشند/سفرهای استانی رئیس جمهور امید و اعتماد را در کشور افزایش داده است
اخبار دماوند

مسئولین در کشور اسلامی باید تکبر و غرور و خود برتر بینی را کنار بیفکنند و دنبال جلب رضایت عموم مردم باشند/سفرهای استانی رئیس جمهور امید و اعتماد را در کشور افزایش داده است

مسئولین در کشور اسلامی باید تکبر و غرور و خود برتر بینی را کنار بیفکنند و دنبال جلب رضایت عموم مردم باشند/سفرهای استانی رئیس جمهور امید و اعتماد را در کشور افزایش داده است

حل مشکل گرانی و تقویت ارزش پول ملی خواسته اولیه مردم از دولت جدید است/استفاده از واکسن، ماسک و رعایت بهداشت و فاصله اجتماعی تنها راه حفظ جان مردم است
اخبار دماوند

حل مشکل گرانی و تقویت ارزش پول ملی خواسته اولیه مردم از دولت جدید است/استفاده از واکسن، ماسک و رعایت بهداشت و فاصله اجتماعی تنها راه حفظ جان مردم است

حل مشکل گرانی و تقویت ارزش پول ملی خواسته اولیه مردم از دولت جدید است/استفاده از واکسن، ماسک و رعایت بهداشت و فاصله اجتماعی تنها راه حفظ جان مردم است

ملت های مسلمان باید سرنوشت خود را به دست گیرنده در مقابل دنیای استکبار مقاومت کنند/ سه شنبه ۵ مرداد سالروز اولین نماز جمعه رسمی جمهوری اسلامی ایران در تهران به امامت آیت الله طالقانی در سال ۱۳۵۸ است
اخبار دماوند

ملت های مسلمان باید سرنوشت خود را به دست گیرند، در مقابل دنیای استکبار مقاومت کنند/ سه شنبه ۵ مرداد سالروز اولین نماز جمعه رسمی جمهوری اسلامی ایران در تهران به امامت آیت الله طالقانی در سال ۱۳۵۸ است

ملت های مسلمان باید سرنوشت خود را به دست گیرند، در مقابل دنیای استکبار مقاومت کنند/ سه شنبه ۵ مرداد سالروز اولین نماز جمعه رسمی جمهوری اسلامی ایران در تهران به امامت آیت الله طالقانی در سال ۱۳۵۸ است

اگر امنیت پایدار نداشته باشیم، معیشت پایدار هم نخواهیم داشت
اخبار دماوند

اگر امنیت پایدار نداشته باشیم، معیشت پایدار هم نخواهیم داشت

اگر امنیت پایدار نداشته باشیم، معیشت پایدار هم نخواهیم داشت

کاظم فتاح دماوندی امام جمعه دماوند در خطبه های نماز جمعه افزود:

اگر امنیت پایدار نداشته باشیم، معیشت پایدار هم نخواهیم داشت.

عده ای وطن فروش قلم به دست با ابزار رسانه، همواره در مورد ترویج فرهنگ (نمی توانیم) هستند.

حفظ جان مردم برای نظام اسلامی در درجه اول اهمیت قرار دارد لذا به هر واکسنی اعتماد نداریم مخصوصا اگر آمریکایی و انگلیسی باشد.

تصرف موقت کنگره امریکا ریشه در اختلاف شدید داخلی دارد و نشانه ای از فروپاشی از درون است.

با رعایت دستورالعمل های بهداشتی جان خود و دیگران را حفظ کنیم رعایت پروتکل های بهداشتی کم نشود.

از تلاش های کادر بهداشت و درمان، گروه های جهادی، سپاه و بسیج شهرستان و از قرارگاههای مردمی خود جوش و خیرین نیک اندیش قدرانی کردند.

از اصحاب رسانه و خبرنگاران محترم که در دوران سخت کرونایی با اطلاع رسانی مفید و وحدت آفرین، خدمت آگاهی بخشی را به اوج رساندند، سپاسگذاریم.