‌جلسه برنامه ریزی و هماهنگی مرکز جامع سلامت شهر آبسرد
آبسرد اخبار

‌جلسه برنامه ریزی و هماهنگی مرکز جامع سلامت شهر آبسرد

جلسه برنامه ریزی و هماهنگی مرکز جامع سلامت شهر آبسرد با حضور اعضاء محترم هیات امناء این مرکز در سالن جلسات دفتر امام جمعه شهر آبسرد برگزار گردید.
با توجه به نیاز مبرم بر وجود مرکز جامع سلامت در این منطقه که در میانه مسیر سه استان تهران،مازندران و سمنان قرار گرفته است تاکید امام جمعه واعضاء هیات امناء بر تسریع در کارهای اداری و ساخت پروژه در راس کار اعضاء قرار خواهد گرفت.
مرکز جامع سلامت شهر آبسرد در زمینی به مساحت ۸۵۰ متر مربع در سه طبقه که شامل ۱۵ تخت بستری و ۶ تخت (سی پی آر) ساخته خواهد شد.