وضعیت ارائه خدمات شهری از نابسامانی خارج شد/ جمع‌آوری سگ‌های ‌بلا‌صاحب در دستور کار است/ روزهای آینده از تعداد حیوانات کاسته می‌شود
اخبار دماوند

وضعیت ارائه خدمات شهری از نابسامانی خارج شد/ جمع‌آوری سگ‌های ‌بلا‌صاحب در دستور کار است/ روزهای آینده از تعداد حیوانات کاسته می‌شود

وضعیت ارائه خدمات شهری از نابسامانی خارج شد/ جمع‌آوری سگ‌های ‌بلا‌صاحب در دستور کار است/ روزهای آینده از تعداد حیوانات کاسته می‌شود

بازدید بخشدار مرکزی دماوند اجرای پروژه زیرسازی و جدول کشی خیابان‌های شهید باهنر، زرین و یخچال روستای جابان