برای اولین بار مقام معظم رهبری از تعبیر آسیب دیدن اعتماد عمومی سخن گفتند و دولت را موظف به ترمیم این آسیب کردند/رسیدگی به معیشت مردم و تامین مایحتاج اولیه مردم کمترین توقع از دولت است
اخبار

برای اولین بار مقام معظم رهبری از تعبیر آسیب دیدن اعتماد عمومی سخن گفتند و دولت را موظف به ترمیم این آسیب کردند/رسیدگی به معیشت مردم و تامین مایحتاج اولیه مردم کمترین توقع از دولت است

حجت الاسلام فتاح دماوندی امام جمعه دماوند درخطبه های نماز جمعه: در مسائل منطقه ای شاهد خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان و فرار اشغالگران از این کشور مسلمان هستیم. فرار خفت بار ارتش تروریست آمریکا از افغانستان و خرابی ها بجا مانده درس عبرتی برای کسانی است که دل به وعده های استکبار خوش […]