اخبار دماوند رودهن

افتتاح دومین مرکز تجمیعی واکسیناسیون کووید۱۹ در بخش رودهن/ بیش از ۱۱ هزار نفر در سطح بخش رودهن واکسینه شدند

افتتاح دومین مرکز تجمیعی واکسیناسیون کووید۱۹ در بخش رودهن/ بیش از ۱۱ هزار نفر در سطح بخش رودهن واکسینه شدند