عملیات اصلاح ۲۵۰ متر شبکه فرسوده آب و جایگزینی با لوله ۱۱۰ پلی اتیلن همراه با بازسازی ٣۵ فقره انشعابات منطقه دهسرا ، توسط پرسنل تلاشگر اداره آب و فاضلاب شهر آبعلی انجام شد.
آبعلی اخبار

عملیات اصلاح ۲۵۰ متر شبکه فرسوده آب و جایگزینی با لوله ۱۱۰ پلی اتیلن همراه با بازسازی ٣۵ فقره انشعابات منطقه دهسرا ، توسط پرسنل تلاشگر اداره آب و فاضلاب شهر آبعلی انجام شد.

عملیات اصلاح ۲۵۰ متر شبکه فرسوده آب و جایگزینی با لوله ۱۱۰ پلی اتیلن همراه با بازسازی ٣۵ فقره انشعابات منطقه دهسرا ، توسط پرسنل تلاشگر اداره آب و فاضلاب شهر آبعلی انجام شد

تسریع در راه‌اندازی دکل‌های تلفن همراه و گازرسانی به روستاهای منطقه دلیچایی