اخبار دماوند

معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند گفت: متولیان فرهنگی نباید از ساختارشکنی در اندیشه بهراسند؛ اگر اجازه دهیم افکار مختلف مطرح و در فضایی گفت‌وگومحور به اشکالات پاسخ داده شود در نهایت پیروز خواهیم بود.

معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند گفت: متولیان فرهنگی نباید از ساختارشکنی در اندیشه بهراسند؛ اگر اجازه دهیم افکار مختلف مطرح و در فضایی گفت‌وگومحور به اشکالات پاسخ داده شود در نهایت پیروز خواهیم بود.

هیچ نهادی به اندازه مسجد به انقلاب خدمت نکرده است / طالبان همان طالبان است فقط شیوه ها و شگردهایش را عوض کرده است کسی در ایران دنبال تطهیر طالبان نیست
اخبار دماوند

هیچ نهادی به اندازه مسجد به انقلاب خدمت نکرده است / طالبان همان طالبان است فقط شیوه ها و شگردهایش را عوض کرده است کسی در ایران دنبال تطهیر طالبان نیست

هیچ نهادی به اندازه مسجد به انقلاب خدمت نکرده است / طالبان همان طالبان است فقط شیوه ها و شگردهایش را عوض کرده است کسی در ایران دنبال تطهیر طالبان نیست

آشپزخانه تولید مواد مخدر صنعتی هروئین در روستای سربندان دماوند منهدم شد/ کشف ۱۰۰ کیلوگرم مواد مخدر طی عملیات ضربتی پلیس/ ۴ نفر از ماموران پلیس و سوداگران مرگ در درگیری مسلحانه زخمی شدند
اخبار دماوند روستا ها روستای سربندان

آشپزخانه تولید مواد مخدر صنعتی هروئین در روستای سربندان دماوند منهدم شد/ کشف ۱۰۰ کیلوگرم مواد مخدر طی عملیات ضربتی پلیس/ ۴ نفر از ماموران پلیس و سوداگران مرگ در درگیری مسلحانه زخمی شدند

آشپزخانه تولید مواد مخدر صنعتی هروئین در روستای سربندان دماوند منهدم شد/ کشف ۱۰۰ کیلوگرم مواد مخدر طی عملیات ضربتی پلیس/ ۴ نفر از ماموران پلیس و سوداگران مرگ در درگیری مسلحانه زخمی شدند