ملت های مسلمان باید سرنوشت خود را به دست گیرنده در مقابل دنیای استکبار مقاومت کنند/ سه شنبه ۵ مرداد سالروز اولین نماز جمعه رسمی جمهوری اسلامی ایران در تهران به امامت آیت الله طالقانی در سال ۱۳۵۸ است
اخبار دماوند

ملت های مسلمان باید سرنوشت خود را به دست گیرند، در مقابل دنیای استکبار مقاومت کنند/ سه شنبه ۵ مرداد سالروز اولین نماز جمعه رسمی جمهوری اسلامی ایران در تهران به امامت آیت الله طالقانی در سال ۱۳۵۸ است

ملت های مسلمان باید سرنوشت خود را به دست گیرند، در مقابل دنیای استکبار مقاومت کنند/ سه شنبه ۵ مرداد سالروز اولین نماز جمعه رسمی جمهوری اسلامی ایران در تهران به امامت آیت الله طالقانی در سال ۱۳۵۸ است

تاسیس شورای نگهبان استمرار اسلامیت نظام است / دعای عرفه در فضای باز و با رعایت دستورالعمل های بهداشتی برگزار خواهد شد / ایران از افغانستان متحد، معتدل، مستقل و امن حمایت می کند و با جنگ داخلی مخالف است
اخبار دماوند

تاسیس شورای نگهبان استمرار اسلامیت نظام است / دعای عرفه در فضای باز و با رعایت دستورالعمل های بهداشتی برگزار خواهد شد / ایران از افغانستان متحد، معتدل، مستقل و امن حمایت می کند و با جنگ داخلی مخالف است

تاسیس شورای نگهبان استمرار اسلامیت نظام است / دعای عرفه در فضای باز و با رعایت دستورالعمل های بهداشتی برگزار خواهد شد / ایران از افغانستان متحد، معتدل، مستقل و امن حمایت می کند و با جنگ داخلی مخالف است

آمار شواری نگهبان و فرمانداری دماوند در انتخابات ۱۴۰۰ تطبیق داشت / نهاد شورای نگهبان کلیه مصوبات مجلس را کنترل می‌کند
اخبار دماوند

آمار شواری نگهبان و فرمانداری دماوند در انتخابات ۱۴۰۰ تطبیق داشت / نهاد شورای نگهبان کلیه مصوبات مجلس را کنترل می‌کند

آمار شواری نگهبان و فرمانداری دماوند در انتخابات ۱۴۰۰ تطبیق داشت / نهاد شورای نگهبان کلیه مصوبات مجلس را کنترل می‌کند